Download ใบสมัครแพทยสมาคม

 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยวิธีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (เนื่องจากแพทย์บางท่านยังไม่ถนัดกับการสมัคร Online)

                                                    -    เอกสารการสมัครสมาชิก ทั้งหมด 4 หน้า >>>DOWNLOAD

                                                 -   ค่าสมัครสมาชิก 2000 บาท ตลอดชีพ

                                                 -   บัญชีเลขที่ 041-1-20977-9 ชื่อบัญชี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   

                                                       ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

                                                           -    รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่  
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

 

 

 

    อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย        
    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
    กรุงเทพฯ 10310

 

 โทร 02-314-4333 ,02-318-8170  โทรสาร 02-314-6305 

 


end_of_the_skype_highlighting

 

 

 

ทางเลือกใหม่ กรณีสมัคร ONLINE ให้ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อ submit

Visitors: 1,240,226