Activities with MAT


วันอาทิตย์ ที่ 15 พ.ย. 58 จะมี 

“กฐินพระราชทานแพทยสมาคมฯ” ซึ่ง นายกแพทยสมาคมฯได้ทำจดหมายแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปยังกรมการศาสนา ซึ่งได้หนังสือตอบรับจากอธิบดีกรมการศาสนาเรียบร้อยแล้ว โดยจะมี กฐินพระราชทาน ปีนี้ที่ วัดชินวรารามวรวิหาร และ พญ.สุวณี รักธรรม ได้รับมอบจากที่ประชุมให้เป็นผู้ดูแล พิธีการในการทอดกฐินในครั้งนี้ โดยขณะนี้ มีการเตรียมการอย่างเรียบร้อย จึงขอดำเนินการประชาสัมพันธ์มายังสมาชิกฯ และขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมทำบุญกฐินพระราชทานของแพทยสมาคมฯใน ครั้งนี้นะครับ

Visitors: 1,443,496