หน้าหลัก

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2567 เวลา 16.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย

 

ประกาศแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องทุนรับสมัครผู้สมควรรับรางวัล และทุนต่างๆของแพทยสมาคมฯ

 

สิทธิประโยชน์สมาชิกแพทยสมาคมฯ เมื่อแพทย์ร่วมสมัครเป็นสมาชิก สมัครครั้งเดียวดูแลกันไปตลอดชีพ พร้อมทั้งสิทธิต่างๆ ทั้ง fixed และ flex(ible) ที่เพิ่มมาในแต่ละปี เชิญชวนสนใจ แพทย์สมัครได้ทาง website แพทยสมาคมฯ http://www.mat-thailand.org

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  พิธีรับ - ส่ง นายก และ รับทุนและรางวัลต่างๆ วันที่ 27 มกราคม 2567

ไข้เลือดออก: ดูแลตนเองให้ดี คลื่นเสียงความถี่สูงไล่ยุงไม่ได้ และฉีดวัคซีน

 

ไข้เลือดออก: ดูแลตนเองให้ดี คลื่นเสียงความถี่สูงไล่ยุงไม่ได้ และฉีดวัคซีน

โอมิครอนสายพันธ์ุใหม่แบบสรุปครบ

กัญชาทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

แพทยสภา-ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชา (1)

 

แถลงการณ์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

SHORTCUT MENU
SOCIAL ICON
ติดตามภาพยนตร์สั้น ทั้ง 4 เรื่องได้ทาง MAT Youtube Channel

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

แพทยสมาคมฯ ได้รับรางวัลจาก WHO ในฐานะองค์กรที่ร่วมรณรงค์ สังคมไทยปลอดบุหรี่ มาโดยตลอด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561

E Book แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  

โดยคณะกรรมบริหาร วาระปี 2561-2562             

แบบสอบถามความต้องการขั้นต้นในการรับ และจัดส่งหนังสือแพทยสมาคมฯ (ฉบับพิเศษ) เล่มสี
ขอความกรุณาสมาชิก ช่วยกรอกข้อมูลและความต้องการ ที่ Link || ปรับปรุงข้อมูลสมาชิก และ ที่จัดส่งหนังสือ (click here!)
(ข้อมูลที่ทางสมาชิกกรอก จะเก็บไว้ในการส่งต่อและเป็นความลับยิ่งยวด และจะถูกนำไป
Update ฐานข้อมูลสมาชิกให้ทันสมัยเพื่อการจัดส่งเอกสารและกิจกรรมดี ๆ ต่อไปในอนาคต)

 

 

------------------------------------------

โครงการสวัสดิการบ้านพักแพทย์ผู้สูงอายุของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

รายละเอียด คณะกรรมการบ้านพักสวัสดิการ แพทยสมาคมฯ click ! 

 

รางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ (Interprofessional Collaboration Practice Award)

กว่าสิบปีที่หลายองค์กรร่วมกันปิดทองหลังพระ จนทำให้ต่างประเทศเห็นความสำคัญและความตั้งใจจริงของมดงานเล็กๆ ในประเทศไทยในการผลักดันต่อต้าน รณรงค์ด้านการสูบบุหรี่และภัยสืบเนื่องจากควันบุหรี่ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ตัวแทนแพทย์ไทยจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามท่านได้รับเกียรติสูงสุดในการรับรางวัลระดับโลกครั้งนี้ 1.ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 2.ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตรี นพ.กิฎาพล วัฒนกูล สามตัวแทนจากแพทยสมาคมฯ ได้รับเกียรติอันสูงสุดระดับโลกนี้ แทนหน่วยงานหลายๆหน่วยที่ผลึกกำลังทำงานร่วมกัน “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” คว้ารางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ ประจำปี 2558 ในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจำปีขององค์การอนามัยโลก ซึ่งรางวัลนี้จัดประกวดขึ้นเป็นปีแรก และไทยเป็นประเทศแรก ที่ได้รับรางวัลนี้จากผลงานขององค์กรเครือข่าย วิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2558 ที่องค์การอนามัยโลก กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ได้จัดพิธีมอบรางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ (Interprofessional Collaboration Practice Award) โดยการคัดเลือกขององค์กรสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขโลก (World Health Profession Alliance : WHPA) ให้แก่ "เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" ภายใต้การดูแลของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนับเป็นเครือข่ายแรกของไทยและของโลกที่ได้รับรางวัลนี้
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผู้รับมอบรางวัลนี้ กล่าวว่า WHPA หรือองค์กรสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขโลกได้จัดให้มีการประกวดรางวัลนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อสนับสนุนผลงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุข โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินรางวัลจากกรรมการของ 5 องค์กรหลัก และต้องเป็นผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างน้อย 3 วิชาชีพขึ้นไป เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ฯลฯ หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรหลักอันใดอันหนึ่งใน 5 องค์กรต่อไปนี้ คือ แพทยสมาคมโลก (WMA) สภาพยาบาลนานาชาติ (ICN) สมาพันธ์เภสัชนานาชาติ (FIP) สมาพันธ์นักกายภาพบำบัดโลก (WCPT) สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI)
สำหรับ "เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" นั้น เป็นสมาชิกภายใต้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ก็เป็นสมาชิกของแพทยสมาคมโลกด้วย การทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี มีสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขมากถึง 21หน่วยงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของเครือข่ายฯและรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับในวันนี้
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าวต่อว่า การรวมตัวทำงานร่วมกันของเครือข่ายฯ เกิดจากความตั้งใจที่จะถวายงานตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2547 ทรงรับสั่งด้วยความห่วงใยต่อเยาวชนไทยที่ติดยาเสพติดและบุหรี่ และทั้งนี้คำขวัญขององค์การอนามัยโลกในวันงดสูบบุหรี่โลกในปี 2548 ก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เครือข่ายฯสร้างแนวร่วม โดยกำหนดบทบาทการทำงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา โดยส่งเสริมความรู้ในเครือข่าย ทั้งพยาบาล แพทย์ เภสัชกร กายภาพบำบัด จนสามารถผลักดันหลักสูตร เรื่องภัยของบุหรี่ และอบรมทักษะการให้ความรู้กับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพทุกสาขา รวมไปจนถึงประชาชนทั่วไป มีการให้บริการเลิกบุหรี่ตามโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งคลินิกฟ้าใส รักษาคนติดบุหรี่ภายใต้เครือข่ายของเรา ขณะนี้มีคลินิกรวมทั้งสิ้น 321 คลินิกทั่วประเทศ มีการติดตามผลงานทุก 3 เดือน รวมทั้งการสนับสนุนการวิจัยในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ จนปัจจุบันมีการนำเสนองานวิจัย ทั้งสิ้น 85 โครงการ 45 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ และ 43 เรื่องที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ และต่างประเทศ
“การได้รับรางวัลนี้ทำให้เห็นว่า ผลงานของเราที่มาจากหลายวิชาชีพที่ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจและตั้งใจ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชน แม้จะถูกต่อต้านจากคนบางกลุ่ม และแม้จะยังไม่ได้รับการสนันสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ แต่ในเวทีระดับโลกเราได้รับการยอมรับ และ WHOก็มองเห็นบทบาทที่สำคัญของเครือข่ายเราว่าคู่ควรแล้วกับรางวัลนี้ จึงขอให้พวกเราภูมิใจและขอเป็นกำลังใจให้ร่วมกันทำงานต่อไป เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆและประเทศอื่นๆ ทั้งนี้การทำงานเรื่องพิษภัยของบุหรี่ต้องเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ใช่แค่แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น หากแต่เป็นทุกภาคส่วนในสังคมไทย เราไม่ได้ทำเพื่อล่ารางวัล แต่เป้าหมายของเราเพื่อสุขภาพ เพื่ออนาคตของลูกหลานไทยและคนไทยต้องปลอดจากพิษภัยของบุหรี่ ระเบิดเวลาในซองเล็กๆ”
‪#‎แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย‬ ‪#‎MAT

  • ยาปลอมดับชีวี ยาดีขจัดโรคา รายการหนี้แผ่นดิน สุขภาพดีกับพรีม่า "ยาปลอมดับชีวี ยาดีขจัดโรคา"ผู้ดำเนินรายการ : คุณวารินทร์ สัจเดววิทยากร : นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส อดีตนายกแพทยสมาคมแห่ง...

  • healthcare.jpg
   # สธ.เผยพบป่วยไข้เลือดออก 6 พันรายเร่งกำจัดยุ่งลาย และกิจกรรม 5 ป 1 ข. กระทรวงสาธารณสุข เผย รอบเกือบ 5 เดือนปีนี้ พบป่วยไข้เลือดอก 6,000 กว่าราย เสียชีวิต 4 ราย เร่งทุกพื้นที่กำจัด...
  • imagesIG6KWU4V.jpg
   กินียันไวรัสอีโบลาต้นตอโรคระบาดร้ายแรง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโกนากรีประเทศกินี ว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังหาทาง ที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลา ที่กำลังระบาดอย่างรุนแ...
  • น้ำตานางเงือก!!....อันตรายใกล้ตัวลูกคุณ หลายคนคงคุ้นชื่อกับวัตถุดูดน้ำหรือ ตัวดูดน้ำที่มีการระวางโทษและให้หยุดจำหน่าย เมื่อเกิดเหตุการณ์อันตรายในเด็กในหลายปีก่อน จนตอนนี้ข่าวซา ๆ ล...
  • 130506041542-china-poultry-market-story-top.jpg
   พบการระบาดของไข้หวัดนก สายพันธ์ H5N6 ที่จีนรายแรกพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสู่คน สายพันธ์ุ H5N6 ในชายอายุ 49 ปีที่มนฑลเสฉวน เป็นครั้งแรกและเสียชีวิตไปจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงหลังจาก...
  • Mat_9.jpg
   16th MASEAN Conference at Singapore : During 9-11 May 2014 at Regent Hotel, Singapore. Morning Session:A Country Report a lot of fruitful discussion and sharing. We can see and lea...

  • Mat_8.jpg
   MASEAN Forum 2014 "Pandemic Preparedness and Response Among MASEANDuring 9-11 May 2014 at Regent Hotel, Singapore.Morning Session:A Country Report a lot of fruitful discussion and ...
  • Takeda1.jpg
   ข่าวสารการดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างแพทยสมาคมในเวทีนานาชาติ
  • dr_somsri.jpg
   เลือกตั้ง “คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์” นำทีมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ว่องไวปานกามนิตหนุ่ม หลังจากรับเลือกตั้ง“คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์”นำทีมโดย ศาสตราจาร...

  • lo1.jpg
   รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ และรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯประจำปี 2557 รางวัลนี้เริ่มให้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 เริ่มแรกเป็นเงินสด ผลจากทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี กับเ...
  • Program.png
   Trip with Medical Association
  • Bg_matkratin.jpg
   วันอาทิตย์ ที่ 15 พ.ย. 58 จะมี“กฐินพระราชทานแพทยสมาคมฯ” ซึ่ง นายกแพทยสมาคมฯได้ทำจดหมายแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปยังกรมการศาสนา ซึ่งได้หนังสือตอบรับจากอธิบดีกรมการศาส...
  • จดหมายข่าวแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดือนพฤศจิกายน2562 จดหมายข่าวแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดือนตุลาคม 2562 จดหมายข่าวแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบร...


 • เผยยอดป่วยไข้หวัดใหญ่ปีนี้ในไทยยอดกว่า 1 หมื่นราย
  ตรวจพบสายพันธุ์ H3N2 ชนิดเดียวกับระบาดในฮ่องกง 50%
  ยันเชื้อไม่รุนแรง ไม่ดื้อยา ไม่ต้องกังวล เตรียมวัคซีนรองรับกลุ่มเสี่ยง เริ่มฉีด เม.ย. นี้ พร้อมยาโอเซลทามิเวียร์อีกกว่า 30 ล้านเม็ด


  อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวภายหลังประชุมวอร์รูมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H3N2 ที่ระบาดในฮ่องกง ว่า จากการติดตามพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 ในฮ่องกง 383
  ราย เสียชีวิต 283 ราย( 75 %) และพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 (ไข้หวัด 2009) ที่อินเดีย มีผู้ป่วยสะสม 16,235 ราย เสียชีวิต 926 ราย(6%)

  ส่วนประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 2558 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ 10,032 ราย เสียชีวิต 8 ราย (0.08%)แบ่งเป็น นครราชสีมา 7 ราย และ ลําพูน 1 ราย ส่วนใหญ่พบเสียชีวิตจากสายพันธุ์ 2009


  สิ่งสําคัญคือต้องดูแลสุขภาพตัวเอง เน้นกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ จามควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการกระจายของโรค

  ประชาชนส่วนใหญ่กังวลว่า ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงจะระบาดมาไทยและมีความรุนแรง ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่าย ก่อนเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ขอให้มีการสอบถามอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันการแตกตื่นจนเกินเหตุ อย่างไรก็ตาม

  ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือการเดินทางต่างๆ โดยเฉพาะสายการบินต่างๆ ว่าหากพบผู้ป่วยมีอาการไอจาม ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย โดยจะมีการใช้สโลแกนว่า

  “ไอเมื่อไรใส่หน้ากากอนามัย”

  การตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่เพื่อแยกสายพันธุ์ จะส่งเชื้อตรวจที่สํานักระบาดวิทยา คร. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวิจัยทางทหารของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี 2558 พบว่า สายพันธุ์ เอ H3N2 พบมากที่สุดร้อยละ 68 รองลงมาคือ สายพันธุ์บี ร้อยละ 24 และสายพันธุ์ ็H1N1 2009 ร้อยละ 4

  ส่วนสายพันธุ์ H3N2 ที่ระบาดหนักในฮ่องกง เป็นสายพันธุ์ เอ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ H3N2 ที่ไทยเคยพบเมื่อปีที่ผ่านมา

  ประเทศไทยพบสายพันธุ์ที่ระบาดในฮ่องกงหรือไม่ ?
  สายพันธุ์ H3N2 ที่ตรวจพบพบกว่าร้อยละ 68 พบเป็นสายพันธุ์เอ สวิตเซอร์แลนด์ที่พบในฮ่องกงเกือบร้อยละ 90

  น่ากังวลมากหรือไม่ ?
  ยังไม่ต้องแตกตื่นมากนัก เมื่อคิดจากยอดการป่วยรวม คิดง่ายๆ คือ มีผู้ป่วยอยู่กว่า 10,000 ราย พบเป็นสายพันธุ์เดียวกับฮ่องกงร้อยละ 50 ซึ่งยังไม่มาก ที่สําคัญข้อดีเชื้อนี้ในไทยยังไม่รุนแรง ไม่มีการกลายพันธุ์ และไม่พบการดื้อยา จึงไม่ต้องกังวล


  ส่วนที่ฮ่องกงมีผู้เสียชีวิตมากเพราะอะไร ?
  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  และไม่ฉีดวัคซีนป้องกัน

  ส่วนไทยเองก็ไม่ประมาท แม้จะพบผู้ป่วย แต่สามารถควบคุมโรคได้ รวมทั้งสธ.มีมาตรการในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โดย เม.ย. นี้ จะนําเข้าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ กว่า 3.5 ล้านโดส เพื่อฉีดให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ก่อน

  วัคซีนปีนี้สายพันธุ์จะเปลี่ยนไป?
  แน่นอนเพราะทุก ๆ ปี การระบาดในแต่ละปีสายพันธุ์จะหมุนเวียนกันไปในแต่ละประเทศ โดยวัคซีน 3 สายพันธุ์ที่จะเข้ามาปีนี้ ประกอบด้วย สายพันธุ์ A H1N1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดิมในปี 2557 สายพันธุ์ B ปีนี้เป็นสายพันธุ์จากภูเก็ต และ สายพันธ์ุ A H3N2
  สวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มเข้ามา โดยจะฉีดวัคซีนเร็วขึ้นตั้งแต่ เม.ย. นี้ เป็นต้นไป และช่วงนี้ถือเป็นช่วงดีเพราะเด็กปิดภาคฤดูร้อนใหญ่นานถึง 3 เดือน ทำให้ควบคุมการระบาดได้ง่ายมากขึ้น แต่ต้องระวังในสถาบันที่เรียนพิเศษและมีคนหมู่มาก

  โดยการฉีดจะเลื่อนจากเดิม โดยจะเริ่มรณรงค์ฉีดให้ช่วง พ.ค. นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ยังเตรียมพร้อมยาโอเซลทามิเวียร์ ขณะนี้มีวัตถุดิบในการผลิตประมาณ 3,000 กิโลกรัม สามารถผลิตยาได้ถึง 30 ล้านเม็ด”

  ขณะนี้ อภ. มียาโอเซลทามิเวียร์อยู่ในสต๊อกประมาณ 1 ล้านเม็ด พร้อมที่จะกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และมีวัตถุดิบที่พร้อมตอกเม็ดเพื่อใช้ภายในประเทศ เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วง อภ. จะดูแลให้ เพราะยาโอเซลทามิเวียร์มีความจําเป็นต่อผู้ป่วยมาก หากได้รับยาล่าช้าจะเกิดความสูญเสียถึงแก่ชีวิต

  ‪#‎บริโภคข่าวแบบรู้ทันและเข้าใจ‬ ‪#‎แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย‬
Visitors: 1,446,145