Activity

แพทยสมาคมฯ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ ศจย. ชมรมลมวิเศษ โครงการอุ่นใจใกล้แพทยสมาคม จัดงานแถงข่าว "ถอด N95 ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นจิ๋ว"ที่กำลังปกคลุม กทม.และปริมณฑล อย่างหนาแน่น และส่งผลต่อสุขภาพประชาชน เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อคืนลมหายใจดีๆ กลับคืน ให้กรุงเทพฯ อีกครั้ง โดย ศ.เกียรติคุณ.พญ.สมศรี ประธานเครือข่ายฯ ได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน ผู้ร่วมงาน จากนั้น ศ.นพ.รณชัย นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวแสดงความห่วงใยสุขภาพคนไทย โดยแพทยสมาคมฯ ในฐานะองค์กรการแพทย์ ขอเป็นอีกแรง ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย ซึ่งในการแถลงข่าวนี้ผู้เชี่ยวชาญ จาก คณะแพทย์ 3 สถาบัน คือ ศ.นพ.ชายชาญ จาก ม.เชียงใหม่ รศ.นพ.ฉันชาย จาก จุฬาลงกรณ์ฯ และ รศ.นพ.สุทัศน์ จาก มศว. ร่วมแถลง โดย รศ.นพ.สุทัศน์ ได้สาธิตว่า บุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้ามีค่าPM2.5 สูง พร้อมเชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมีสื่อมวลชนมาร่วม จำนวนมาก


Visitors: 1,446,144