ตรวจสอบการเป็นสมาชิก

สมัครล่าสุดตรวจสอบได้ว่าชื่อเข้าระบบหรือไม่

คลิกที่นี่

(ตรวจสอบได้เฉพาะผู้ที่มีบัญชี gmail และสมัครตั้งแต่ 13 เมษายน 2562 เป็นต้นมา)

เฉพาะผู้สมัครก่อนเดือน มกราคม 2562 ให้ตรวจสอบที่นี่
เฉพาะผู้สมัครตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงปัจจุบันให้ตรวจสอบที่นี่

หมายเหตุ

1.ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาจาก ชื่อ นามสกุล หรือ หมายเลขสมาชิก อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

(กรณีที่ค้นไม่พบ ขอแนะนำว่า ให้พิมพ์  ชื่อ หรือ นามสกุลเพียง 4 อักษรเท่านั้น เช่น ปริญญา ให้พิมพ์เพียง ปริญ หรือ จิตดำรง ให้พิมพ์เพียง จิตด  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฟังก์ชั่นการสืบค้นในกรณีที่มีตัวสะกดเป็นสระ  -ำ เช่น สำเริง หรือ อำนาจ ระบบจะค้นไม่พบ จะต้องพิมพ์เป็น สาเริง หรือ อานาจ จึงจะค้นได้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้  หากท่านมีปัญหาสืบค้นชื่อของท่านไม่พบ กรุณาติดต่อ แพทยสมาคมฯ 02-314-4333)

ระบบค้นหาใหม่นี้ คำนึงถึง confidentiality ของสมาชิก

ในการแสดงผลจึงมีการปิดบังบางส่วนของนามสกุล และ หมายเลขสมาชิก

(เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกนำชื่อไปแอบอ้างในทางมิชอบ)

หากแพทย์ผู้เป็นสมาชิกต้องการทราบ กรุณาติดต่อแพทยสมาคมฯ

 


UPDATE ถึง สิ้นเดือนมกราคม 2563 สมาชิก 28393 ท่าน

 

2.สำหรับการค้นในระบบ Database เดิม
ซึ่งค้นได้ทั้ง ชื่อ นามสกุล และ หมายเลขสมาชิก

ข้อมูลมีเพียงถึง มิถุนายน 2557 (สมาชิก 26997)

เมื่อมีการ Update แล้วจึงจะนำมาใช้   

ห้ามผู้ใดนำชื่อของสมาชิกไปใช้ในทางที่ไม่สุจริต
ซึ่งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด        

                                                             

 

 

 

 

สำหรับท่านที่ใช้  WIFI ความเร็วสูงมากระดับ 5G ขึ้นไป หรือ Notebook ที่มีความเร็ว และหน่วยความจำสูง 

สามารถตรวจสอบรายชื่อการเป็นสมาชิกได้ที่ Google Sheet นี้ โหลดนานพอสมควรครับ ประมาณ 5 นาที

เรียงลำดับตามอักษร สำหรับทุกคน ปัดขึ้น (Swipe Up) `ไปช้าๆ เพื่อหาชื่อตนเองนะครับ

ถ้าใช้ มือถือ ก็ต้อง อดทนรอ !  นานหน่อยนะครับ ! อย่า Swipe เร็ว

Visitors: 1,396,214