ตรวจสอบการเป็นสมาชิก

หมายเหตุ

1.ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาจาก ชื่อ นามสกุล หรือ หมายเลขสมาชิก อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

(แต่การค้นหาจาก นามสกุล จะได้ผลกว่า)

ระบบค้นหาใหม่นี้ คำนึงถึง confidentiality ของสมาชิก

ในการแสดงผลจึงมีการปิดบังบางส่วนของนามสกุล และ หมายเลขสมาชิก

(เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกนำชื่อไปแอบอ้างในทางมิชอบ)

หากต้องการทราบกรุณาติดต่อแพทยสมาคมฯ

 


UPDATE ถึง สิ้นเดือนธันวาคม 2561 สมาชิก 28231 ท่าน

 

2.สำหรับการค้นในระบบ Database เดิม
ซึ่งค้นได้ทั้ง ชื่อ นามสกุล และ หมายเลขสมาชิก

ข้อมูลมีเพียงถึง มิถุนายน 255ึ7 (สมาชิก 26997)

เมื่อมีการ Update แล้วจึงจะนำมาใช้   

ห้ามผู้ใดนำชื่อของสมาชิกไปใช้ในทางที่ไม่สุจริต
ซึ่งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด        

                                                             

 

 

 

 

Visitors: 1,259,342