ตรวจสอบการเป็นสมาชิก

 


หมายเหตุ
1.ระบบค้นหาใหม่นี้ คำนึงถึง confidentiality ของสมาชิก
จึงมีการปิดบังบางส่วนของนามสกุล และ หมายเลขสมาชิก
UPDATE ถึง สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 สมาชิก 28140 ท่าน

 

2.สำหรับการค้นในระบบ Database เดิม
ซึ่งค้นได้ทั้ง ชื่อ นามสกุล และ หมายเลขสมาชิก

ข้อมูลมีเพียงถึง มิถุนายน 255ึ7 (สมาชิก 26997)

เมื่อมีการ Update แล้วจึงจะนำมาใช้            

                                                             

 

 

 

 

Visitors: 1,243,313