ตรวจสอบการเป็นสมาชิก

เนื่องจากมาตรการ PDPA เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
แพทยสมาคมต้องขออภัยมา อย่างสูงในการปิดระบบการตรวจสอบเดิม โดย สมาชิก
ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ สามารถติดต่อโดยตรงที่ คุณเกสร โทร  0 - 2314- 4333 ,0 - 2318-8170 โทรสาร : 0 - 2314-6305

Visitors: 1,446,149