ข่าวสารการประชุมวิชาการสมาคมที่ผ่านมา

ประชุม Safe and Healthy Workplace 30 มีค.61 ที่กระทรวงสาธารณสุข

ลงทะเบียนภายใน 19 มีค.นี้ที่ 023188170

การประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ ปี 2559 (ครั้งที่ 60)

การประชุมวิชาการประจำปี 2557 (ครั้งที่ 58) ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

Visitors: 1,446,144