สมัครสมาชิก ONLINE

คลิกที่นี่ 

 

หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

 

วิธีการตรวจสอบสถานะ หลัง SUBMIT

1.คลิกที่นี่เพื่อดู Google Sheet (delay time ประมาณ 1 - 5 นาที)

    (ระบบจะไม่แสดงชื่อเต็ม  จะแสดงเฉพาะบางส่วนของชื่อและเบอร์โทร.ทั้งนี้เพื่อ keep confidentiality , ท่านที่ submit มามากกว่า 1 ครั้ง อาจปรากฏชื่อมากกว่า 1  เราจะใช้ข้อมูลที่ส่งครั้งสุดท้าย)

2.โทรศัพท์ถาม ที่แพทยสมาคมฯ หมายเลข 02-3144333 ในเวลาทำการ ติดต่อแผนกรับสมัครสมาชิก แจ้งด้วยว่าสมัคร Online

3.ติดต่อ email :   medicalassociationthai2@gmail.com

4.หรือ ติดต่อ email :   admin@arwuso.com

สถานะการสมัคร
1.ยังไม่ได้รับเข้าสู่ email ของเจ้าหน้าที่รับสมัคร (อาจอยู่ที่ server)
2.รับข้อมูลการสมัครแล้ว(ตรวจสอบสถานะที่ Google Sheetในข้อ 1หัวข้อที่แล้ว)
3.ตรวจสอบข้อมูลการสมัครแล้ว ถ้าถูกต้องไปที่ข้อ 4 
  ถ้าไม่ถูกต้อง หรือขาดข้อใด แจ้งให้แก้ไข ส่งเพิ่มเติมทาง email
4.ออกหมายเลขสมาชิก และ อนุมัติโดยนายกแพทยสมาคมฯ 
5.จัดส่งจดหมายรับการเป็นสมาชิกทางไปรษณีย์
 
 

ถ้าท่านยังไม่ถนัดกับการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ท่านสามารถ

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกแบบเขียนแบบฟอร์ม
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


   -  เอกสารการสมัครสมาชิก ใบสมัคร และ คำแนะนำ
   -  ค่าสมัครสมาชิก 2000 บาท ตลอดชีพ 
   -  บัญชีเลขที่ 041-1-20977-9   ชื่อบัญชี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์      

       ธนาคาร กรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ 

   -  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

ส่งใบสมัคร และ หลักฐานการโอน และรุปถ่ายมาที่   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-314-4333,02-318-8170 โทรสาร 02-314-6305
 

 

 

Visitors: 1,438,531