สุขภาพดี 360 องศา

ยาปลอมดับชีวี ยาดีขจัดโรคา

รายการหนี้แผ่นดิน สุขภาพดีกับพรีม่า "ยาปลอมดับชีวี ยาดีขจัดโรคา"
ผู้ดำเนินรายการ : คุณวารินทร์ สัจเดว
วิทยากร : นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถ­ัมภ์

คุณภัทราธร คุณากรธรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของผลงานชนะเลิศการประกวนสื่อสร้างสรร­ประเภทคลิป "ยาปลอมดับชีวี..ยาดีขจัดโรคา"
คุณณัฐพล ผ่านพินิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เจ้าของผลงานรองชนะเลิศฯ "อยากขาว"

Visitors: 1,449,014