แพทยสมาคมระดับสากล

16th MASEAN Conference at Singapore : 

During 9-11 May 2014 at Regent Hotel, Singapore.

Morning Session: A Country Report a lot of fruitful discussion and sharing. We can see and learnt from differences country about how medical association works and and their contribution to member, though a key of success. Morning Session 16th MASEAN MEETING started withthe Country Report which report 
all of situations and works of Medical Association Thailand and important work such as Tobacco against policy, and many useful work with fruitful discussion to each other. This session is very impressive speech from Prof.Ronnachai Kongsakon and team. Many questions were answers by Prof. Pasert Sarnvivad our president, Vice Chair of MASEAN Dr.Waikakul and our team.

Afternoon Session: A Brief Report of Pandemic Preparedness and Responses leading by Dr.Sakda A. Vallipakorn, Dr.Waikakul Vice Chair of MASEAN, Our Chiarman Prof.Prasert Sarnvivad and our MAT Team for thankful for their Beautiful Contributions.

#MASEAN Conference #MAT-thailand #MAT #Pandermic #Thailand

Evening Session with SMA:
 
Dr Ng Eng Hen, Minister for defense give the good speech and experiences and lively discussion facing many healthcare and interest questions from the member of many medical association in ASEAN.
 
รัฐมนตรีความมั่นคงของสิงคโปร์ Dr Ng Eng Hen ให้เกียรติมาเป็นปีะธานในงานประชุม MASEAN ซึ่งโดยพื้นฐานท่านเป็นแพทย์มาก่อนและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้านการศึกษา ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ NUS(National University of Singapore)ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ได้มาให้ปาถกถาในหัวข้อน่าสนใจทั้ง วิธีการคิด มุมมอง และอารมณ์ขันในการทำงาน ต้องยอมรับจริงๆ ว่าสิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรที่สนิทกับแพทยสมาคมของไทย นั้นเน้นการพัฒนาที่คนมากที่สุดเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ เปลี่ยนแปลง เน้นการส่งบุคลากรในยุคต้นไปศึกษาต่อและต่อเนื่องและกลับมาพัฒนาประเทศของตนเองโดยไม่ทิ้งตัวตนและแนวความคิดของคนสิงคโปร์ไปเสีย หลายคำถามน่าสนใจ ท่านจะสนับสนุนให้เด็กมีมือถือของตนเองหรือไม่? ท่านจะเช่ารายการโทรทัศน?หรือเคเบิลทีวีให้เด็กหรือคนแก่ที่บ้านหรือไม่? จะแก้ปัญหาปัญหาภาวะเฟ้อของค่าเงิน ทรัพย์สิน สินทรัพย์ต่างทั้งทางด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร เป็นต้น

#MASEAN #16th Conference #Thai Medical Association

  • Mat_8.jpg
    MASEAN Forum 2014 "Pandemic Preparedness and Response Among MASEANDuring 9-11 May 2014 at Regent Hotel, Singapore.Morning Session:A Country Report a lot of fruitful discussion and ...
Visitors: 1,446,149