คณะกรรมการ ปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมฯ ปี 2561-2562

อนุกรรมการ ประจำเขตต่างๆ ปี 2561-2562

คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ประจำปี 2557 - 2558

    

 

       

Visitors: 1,433,275