ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งแพทยสมาคม ฯ
 
ที่ตั้ง :  The Medical Association of Thailand    
 4th Floor,Royal GoldenJubilee Building,  
 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road     
จังหวัด :  Bangkok
รหัสไปรษณีย์ :  10310
ประเทศ :  Thailand
โทรศัพท์ :   0-2314-4333, 0-2318-8170
แฟกซ์ :   0-2314-6305
โทรศัพท์มือถือ :   -
อีเมล :  mat.thailand2464@gmail.com
เว็บไซต์ :   http://www.mat-thailand.org
แผนที่ :


View My Saved Places in a larger map 


 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2314-4333, 0-2318-8170โทรสาร. 0-...

Visitors: 1,446,143