กิจกรรมสังคม


 
“เยี่ยมเยือนให้กำลังใจแพทย์ รพ.เจาะไอร้อง”
 
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล นายกฯ พร้อมนพ.สวัสดิ์ เถกิงเดช เลขาธิการฯ และ นพ.คมกริบ ผู้กฤตยาคามี ประธานฝ่ายทะเบียนฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแพทย์ รพ.เจาะไอร้อง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก พญ.บุญรัตน์ ประพันธ์วงศ์  ผู้อำนวยการ และ คณะทีมแพทย์จากรพ.เจาะไอร้อง แพทยสมาคมฯ ได้มอบปัจจัยจำนวนหนึ่งพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุดให้กับโรงพยาบาลเจาะไอร้อง  ใน วันพุธที่ 30 มี.ค.59
ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล นายกแพทยสมาคมฯพร้อมนพ.สวัสดิ์ เถกิงเดช เลขาธิการแพทยสมาคมฯ และ นพ.คมกริบ ผู้กฤตยาคามี ประธานฝ่ายทะเบียนแพทยสมาคมฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแพทย์ รพ.เจาะไอร้อง โดยได้ไปพบกับ พญ.บุญรัตน์ ประพันธ์วงศ์  ท่านผู้อำนวยการ รพ.เจาะไอร้อง และ พญ. กชกร  จีระธัญญสกุล ,
พญ.อาลีมะห์ จินาแว และ พญ. ดวงกมล รัตตะพันธ์  โดยแพทยสมาคมฯได้มอบปัจจัยจำนวนหนึ่งพร้อมคอมพิวเตอร์ 2 ชุดให้กับโรงพยาบาลเจาะไอร้อง
 
 
 
 
 
 
 

Visitors: 1,219,379